Sản phẩm

Chính sách giao nhận hàng hóa

* Chính sách giao nhận hàng hóa
   - Công ty giao hàng đúng số lượng khách hàng yêu cầu
   - Giao hàng có phiếu kí nhận xác thực
   - Thời gian giao hàng nhanh chóng
   - Nếu có phát sinh bên công ty sẽ có hướng giải quyết kịp thời nhằm giúp khách hàng nhận được hàng sớm nhất
Thông tin
* Chính sách giao nhận hàng hóa
   - Công ty giao hàng đúng số lượng khách hàng yêu cầu
   - Giao hàng có phiếu kí nhận xác thực
   - Thời gian giao hàng nhanh chóng
   - Nếu có phát sinh bên công ty sẽ có hướng giải quyết kịp thời nhằm giúp khách hàng nhận được hàng sớm nhất

Sản phẩm khác

0981116944
Bộ phận Kinh Doanh
Bộ phận kinh doanh