Sản phẩm

Chính sách bảo hành

* Chính sách bảo hành
  - Đối với những sản phẩm còn nguyên đai nguyên kiện
  - Sản phẩm bị lỗi kĩ thuật do nhà sản xuất
  - Vẫn còn trong thời gian bảo hành
Còn ngoài các vấn đề trên công ty Kiên Trung Long sẽ k chịu bất cứ thiệt hại và mất mát nào đối với khách hàng.
Thông tin
* Chính sách bảo hành
  - Đối với những sản phẩm còn nguyên đai nguyên kiện
  - Sản phẩm bị lỗi kĩ thuật do nhà sản xuất
  - Vẫn còn trong thời gian bảo hành
Còn ngoài các vấn đề trên công ty Kiên Trung Long sẽ k chịu bất cứ thiệt hại và mất mát nào đối với khách hàng.

Sản phẩm khác

0981116944
Bộ phận Kinh Doanh
Bộ phận kinh doanh