Sản phẩm

Các chất phụ gia

Chất chống dính, tách khuôn - WAX 8
Chất đánh bóng - WAX 3, WAX 7

Chất tẩy rửa - Acetone
Chất trét khuôn - Q Cel
Chất phụ gia - Cab O SilĐể biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số: (84-28) 3877 6251
Thông tin
CHẤT TÁCH KHUÔN CHẤT ĐÁNH BÓNG
CHẤT TẨY RỬA - ACETONE CHẤT TRÉT KHUÔN - Q CEL
 
PHỤ GIA - CAB O SIL  


Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số: (84-28) 3877 6251

Sản phẩm khác

0981116944
Bộ phận Kinh Doanh
Bộ phận kinh doanh