Sản phẩm

Dụng cụ hỗ trợ công nghệ đánh tay

Ống lăn nhựa bằng lông heo
Ống lăn gió bằng nhôm/inox


Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số: (84-8) 3877 6251
Thông tin
Ống lăn nhựa bằng lông heo
Công dụng: dùng để làm cho nhựa thẩm thấu qua các lớp sợi, giúp tạo sự liên kết giữa các lớp sợi thủy tinh với nhau hoặc với các vật liệu khác.
Kích thước: đủ các kích thước phù hợp cho nhu cầu sử dụng
 
Ống lăn gió bằng nhôm/inox
Công dụng: Dùng sau khi dùng ống lăn nhựa để đẩy hết bọt không khí còn mắc kẹt giữa các lớp sợi, và ép các lớp sợi thủy tinh sát với nhau hơn.
Kích thước: đủ các kích thước phù hợp cho nhu cầu sử dụng

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số: (84-8) 3877 6251

Sản phẩm khác

0981116944
Bộ phận Kinh Doanh
Bộ phận kinh doanh