Sản phẩm

Poly hồng chất lượng cao

Mã hàng:
  • ETERSET     2597PT
  • REVERSOL P 9509 MW

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số: (84-28) 3877 6251
 
Thông tin
Đặc tính: Chứng nhận tiêu chuẩn DNV; Lloyds’ngành Hàng Hải
Ứng dụng: Sản xuất, đóng mới Ghe, tàu thuyền composites.


Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số: (84-28) 3877 6251

Sản phẩm khác

(84-28) 3877 6251
Bộ phận kinh doanh